Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakinhoud
  • Mobiliteit en transport
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examens
  • Schoolexamen
  • Toetsing en examens

Handreiking schoolexamens Transport en logistiek vmbo

16-6-2015
Uffelen, R. van. (2007). Handreiking schoolexamens Transport en logistiek vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel Transport en logistiek vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.