Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Zorg en Welzijn
Vakinhoud
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Handreiking
 • Examens
 • Schoolexamen
 • Toetsing en examens

Handreiking schoolexamens Zorg en welzijn breed vmbo

12-9-2017
Jacobs, H. (2007). Handreiking schoolexamens Zorg en welzijn breed vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel Zorg en welzijn breed vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. Deze handreiking blijft van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.
 
De handreiking voor het vernieuwde beroepsgerichte vak Zorg & Welzijn vindt u via de link hiernaast.