Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Intersectoraal
Leerplankundig thema
  • Handreiking
  • Examens
  • Toetsing en examens
  • Schoolexamen

Handreiking schoolexamens intersectoraal vmbo

12-5-2015
Rooijen, J. van. (2008). Handreiking schoolexamens intersectoraal. Enschede: SLO.  
Deze handreiking informeert scholen over de verplichtingen en mogelijkheden voor de inrichting van het schoolexamendeel intersectoraal vmbo. Het bevat niet-voorschrijvende suggesties en adviezen. De huidige handreikingen blijven van kracht tot de invoering van de nieuwe profielen.