Sector
  • So/Vso
  • Praktijkonderwijs
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
  • Arbeidstoeleiding

Het Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland

7-8-2018
Het KAN. (2013). Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland. Geraadpleegd op 5 juli 2013, van www.hetkan.info
 
De website van Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de route van onderwijs naar werk en biedt een uitgebreide kennisbank rondom arbeidstoeleiding en de toolboxen assessment, transitieplan en deskundigheid.