Sector
 • Vso
 • Praktijkonderwijs
 • So/Vso
 • Vo
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Passend onderwijs
 • Differentiatie
 • Professionalisering
 • Leraren
 • Omgaan met verschillen
Vakspecifiek thema
 • Arbeidstoeleiding
 • Stage

Het KAN

26-5-2015
Het KAN. (2013). Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland. Geraadpleegd op 5 juli 2013, van www.hetkan.info
 
De website van Kenniscentrum Arbeidstoeleiding Nederland is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met de route van onderwijs naar werk en biedt een uitgebreide kennisbank rondom arbeidstoeleiding en de toolboxen assessment, transitieplan en deskundigheid.