Sector
 • Mbo
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Buitenschools leren
 • Praktische vaardigheden
 • Vakdidactiek
 • Vaardigheden
 • Samenhang
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Stage

Het rendement van combinaties van leren en werken. Een review studie

26-5-2015
Nelen, A., Poortman, C.L., Grip, A. de, Nieuwenhuis, L., & Kirschner, P. (2010). Het rendement van combinaties van leren en werken. Een review studie. Enschede: Universiteit Twente.
Deze reviewstudie is van belang voor decanen en mentoren. Het beschrijft wat er bekend is over de effecten van verschillende vormen van het combineren van leren en werken op het mbo-niveau voor studenten/werknemers en werkgevers. Ook worden internationale verschillen tussen verschillende stelsels beschreven.