Sector
 • Alle onderwijstypen
Vakgebied
 • Informatica
 • Landbouw
 • Maatschappijleer
 • Mens en natuur (leergebied)
 • Onderzoeken en ontwerpen
 • Zorg en Welzijn
 • Wetenschap en technologie
Leerplankundig thema
 • 21e eeuwse vaardigheden
 • Curriculum
 • Doelen
 • Onderzoeken
 • Onderzoekend en ontwerpend leren
 • Samenhang
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Horizonscan 2050. Anders kijken naar de toekomst

Scheerder, J., Hoogewerf, R., & Wilde, S. de. (2014). Horizonscan 2050. Anders kijken naar de toekomst. Den Haag: Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT).
ISBN

978 94 91397 07 3

 De wereld staat voor enorme uitdagingen, de Grand Challenges (GC's). Horizonscan 2050 behandelt er zes. Wie weet leven we straks in een tijd waarin de toenemende bevolding niet langer drukt op de natuurlijke, schaarse grondstoffen, bijvoorbeeld omdat energie gratis worddt door nieuwe opwekkingstechnieken. Misschien handelt de mens in de toekomst minder klimaatveranderend, omdat we een economie ontwikkelen die gebaseerd is op vernieuwbare grondstoffen. En misschien komt er een tijd dat er minder kans is op geopolitieke conflicten, doordat de schaarste van grondstoffen is opgelost, een tijd waarin we ouder worden dan ooit. Waarin nieuwe connectiviteit geen aanleiding vorm tot conflict, maar de mensen  -waar ook ter wereld- samenbrengt en verbindt.
De Grand Challenges worden op hun beurt beïnvloed door allerhande ontwikkelingen die nu soms nog ver weg lijken. Dit zijn de Signals for Change (SfC's), zoals robotisering, de versmelting van mens en machine, programmeerbare materie en de opkomst van kweekvoedsel. Dit boek confronteert de zes Grand Challenges met 57 Signals for Change.