Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Vakinhoud
  • Alle beroepsgerichte profielvakken
Leerplankundig thema
  • Talentontwikkeling
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Informatiepunt Onderwijs en talentontwikkeling

7-5-2015
SLO. (2014). Informatiepunt Onderwijs en talentontwikkeling. Geraadpleegd op 25 november 2014, van: http://talentstimuleren.nl/onderwijs/vmbo
Deze website is relevant voor docenten en managementleden die op een gestructureerde wijze willen werken aan talentontwikkeling binnen de school.
Talentontwikkeling vraagt om een gevarieerd onderwijsaanbod waarbinnen leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij is goede begeleiding van leerlingen essentieel. Op het digitale platform worden voorbeeldmatige werkwijzen, goede voorbeelden en hulpmiddelen verzameld. Talentontwikkeling binnen de beroepsgerichte vakken is één van de invalshoeken die nader belicht worden.