Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw
Vakinhoud
  • Maritiem en techniek
  • Produceren, installeren en energie
  • Mobiliteit en transport
  • Bouwen, wonen en interieur
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Innovatiearrangement zorgt voor toekomstbestendig techniekonderwijs in Parkstad

9-5-2018
Het Platform Beroepsonderwijs. (2014). Innovatiearrangement zorgt voor toekomstbestendig techniekonderwijs.
Op deze website kunt u lezen over de ervaringen die zijn opgedaan bij het realiseren van het innovatiearrangement ToekomstbestendigTechniekonderwijs Parkstad.
Het (HPBO) innovatiearrangement formuleerde de volgende drie uitgangspunten om realistisch en innovatief beroepsonderwijs aan te bieden in de regio Zuid-Limburg:
  • permanente vakinhoudelijke aanpassing van het onderwijs dat rekening houdt met regionale veranderingen
  • nauwe samenwerking met regionale bedrijven voor aantrekkelijk en betaalbaar onderwijs;
  • werving, begeleiding en doorstroming van studenten in het techniekonderwijs, vanuit een gezamenlijke visie.

Regionaal zijn een aantal TOP-teams samengesteld uit vmbo, mbo en hbo studenten. Onder begeleiding van docenten en medewerkers uit bedrijven voerden ze actuele opdrachten uit in de echte beroepspraktijk.

De docenten, studenten en bedrijven hebben in TBTOP geleerd wat het is om concrete opdrachten uit te voeren met studenten en professionals met een volledig verschillende achtergrond. Hierdoor is een cultuurverandering in het onderwijs in gang gezet. Docenten hebben geleerd om door de bril van de praktijk over de grenzen van hun vakgebied te kijken.