Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Beleid
  • Curriculum
  • Gebruik van (ict-)hulpmiddelen
  • Informatievaardigheden
  • ICT
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Innovaties auto-industrie hebben serieuze implicaties voor mbo-curriculum

Profiel. (2014). Innovaties auto-industrie hebben serieuze implicaties voor mbo-curriculum. Profiel, 23 (5). 
Artikel houdt een pleidooi om m.n. binnen het mbo(motorvoertuigentechniek) meer aandacht te besteden aan consequenties voor het curriculum naar aanleiding van de toenemende complexe internettoepassing in de automobielindustrie.