Sector
  • Vmbo
  • Vo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Intersectoraal
Leerplankundig thema
  • Schoolbeleid
  • Beleid
  • Curriculum

Intersectoraal ondernemen. Een uitnodiging

30-6-2015
Diephuis, R. (n.d.). Intersectoraal ondernemen. Een uitnodiging. Geraadpleegd op 16 juli 2013, van http://www.isvmbo.nl/?wpfb_dl=45
 
 
 
De brochure is bedoeld voor (vmbo-)scholen die overwegen ‘intersectoraal te gaan’. Aan de hand van zeven kijkpunten worden beelden opgeroepen om te laten zien wat de mogelijkheden zijn binnen een intersectoraal concept. De kijkpunten kunnen ook behulpzaam zijn bij het bepalen wat bij de school past. ‘Intersectoraal gaan’ betekent een wending van een beroepsgericht programmaconcept naar een loopbaangericht. De zeven kijkpunten zijn: beweging, loopbaanbegeleiding, kern- en keuzeprogramma, leertijd en leeromgeving, relatie arbeidsmarkt, schoolexamen en doorstroming naar mbo.