Sector
  • Vmbo
  • Vo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
  • Curriculum
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Professionalisering
  • Leraren

Kerncurriculum Wirtschaft Hauptschule

9-6-2015
Gerber, S., Kotjan, U,. Pech, M., Steffen, W., & Worm, R. (2009). Kerncurriculum Wirtschaft Hauptschule. Hannover: Niedersächsiches Kultusministerium. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/2009_hs_wirtschaft_i.pdf
Dit document is interessant voor docenten economie in het vmbo, voor lerarenopleiders en voor materiaalontwikkelaars. Het kerncurriculum Wirtschaft in de Hauptschule bestaat uit vier thema’s: verbruikers zoals werkenden; economisch en sociaal handelen in een onderneming; de rol van de staat in het economisch proces; economisch handelen regionaal, nationaal, internationaal. De thema’s zijn uitgewerkt in vakspecifieke competenties en de daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden. De procesgerichte en inhoudelijke competenties zijn apart beschreven. Het laatste jaar van de Hauptschule is vergelijkbaar met het derde leerjaar vmbo. De Hauptschule wordt bezocht door leerlingen van 10 tot en met 15 jaar. Het kerncurriculum is vastgesteld door het onderwijsministerie van Nedersaksen en is voorschrijvend. Naast de competenties zijn in het kerncurriculum ook opgenomen: bijdrage van het vak Wirtschaft aan de opleiding; organisatie van het onderwijs met het curriculum; vaststelling van de prestaties en de beoordeling; opdracht aan de Fachkonferenz.