Sector
  • Basisonderwijs
  • Pabo
  • Mbo
  • Vmbo
Leerplankundig thema
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Curriculum
  • Doorlopende leerlijnen

Kiezen voor technologie, actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs

Platform B├Ętatechniek. (2014). Kiezen voor technologie, actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs. Den Haag: Platform B├Ętatechniek.
Het actieplan 'Kiezen voor Technologie' richt zich op de stimulering van wetenschap en technologie (W&T) in het primair en voortgezet onderwijs. In het actieplan schetst men een beeld van de richting die men in wil slaan en zet daarin concrete actiepunten uiteen. Leidraad voor dit plan zijn de ambities uit het Techniekpact 2020. Wat willen we in 2015 bereiken en hoe willen we dat doen?