Sector
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
Vakgebied
 • Landbouw
 • Zorg en Welzijn
 • Intersectoraal
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Betekenisvol leren
 • Aansluiting
 • Vakdidactiek
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Klaar voor de start? LOB geïntegreerd in de beroepsgerichte vakken van het vmbo

12-5-2015
Hilten, J. van, & Jansma, N. (2010). Klaar voor de start? LOB geïntegreerd in de beroepsgerichte vakken van het vmbo. Enschede: SLO.
Deze handreiking laat docenten en mentoren zien hoe ze vorm kunnen geven aan loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Leerlingen maken in het vmbo al op jonge leeftijd de keuze voor een beroepsgericht programma. In de praktijk blijkt deze keuze niet altijd de juiste te zijn. De beroepsgerichte vakken in het vmbo zijn uitermate geschikt om leerlingen praktische, praktijknabije ervaringen op te laten doen die in het kader van LOB belangrijk zijn en de leerling kunnen helpen bij het maken van de keuze voor een vervolgopleiding.