Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
  • Schoolbeleid
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Beleid
  • Curriculum
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Kom op de brug

30-6-2015
VHTO. (n.d.). Kom op de brug. Amsterdam: VHTO. Geraadpleegd op 16 juli 2013, van http://www.komopdebrug.nl/
Deze website is van belang voor meisjes, mentoren, decanen en loopbaanoriëntatieadviseurs in het beroepsonderwijs. Vmbo-mbo-brug biedt meisjes in het vmbo de mogelijkheid zich breder te oriënteren op vervolgopleidingen en beroepen en helpt hen daarmee een bewustere opleidingskeuze te maken. De meisjes verkennen in het oriëntatietraject actief de mogelijkheden van techniek en ict. Sommige meisjes denken dat techniek of ict meer iets voor jongens is. Anderen denken dat ze die kant toch niet op kunnen omdat ze geen natuurkunde, scheikunde of wiskunde hebben gekozen. Dat klopt niet. Ook denken ze vaak ten onrechte dat ze niet goed genoeg zijn in deze vakken. Bovendien weten de meeste meisjes niet welke technische en ict-opleidingen er zijn en wat je er allemaal mee kunt doen. Op de website staat meer informatie over het oriëntatietraject en is te zien welke meisjes er aan de Vmbo-mbo-brug deelnemen en hoe zij die ervaren.
Contactpersoon