Sector
  • Mbo
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Doelen
  • Curriculum

Kwalificatiesmbo.nl

7-4-2015
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. (n.d). Kwalificatiesmbo.nl. Geraadpleegd op 5 juli 2013, van http://kwalificatiesmbo.nl/
Deze website is van belang voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij het middelbaar beroepsonderwijs: docenten, schoolleiders, lerarenopleiders en materiaalontwikkelaars. Op de website zijn de kwalificatiedossiers mbo te vinden en actuele informatie over de herzieningen van de kwalificatiestructuur. Rondom de herziening van de kwalificatiedossiers zijn verschillende documenten relevant, zoals brieven van en naar de minister van OCW, adviezen van SBB, nieuw model en toetsingskader, presentaties, etc. Deze documenten zijn vanaf de website te downloaden.