Sector
  • Mbo
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Landbouw
Vakinhoud
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Beleid

LOB en groene doorstroom

14-5-2018

AOC Raad. (z.j.). LOB en groene doorstroom. Geraadpleegd op 5 juli 2013, van http://www.aocraad.nl/projecten-en-diensten/lob-en-groene-doorstroom/

Deze website is bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriƫntatiebegeleiders in het agrarisch beroepsonderwijs. De AOC's hebben groene ambities geformuleerd ten aanzien van de groene doorstroom en LOB. In het project "LOB en groene doorstroom" zijn een aantal pilots op scholen uitgevoerd. Hierbij werd gekeken naar de effecten van verschillende LOB interventies op locatie die ten opzichte van elkaar verschillen (in populatie, omgeving en aangeboden niveaus). Daarnaast vindt er een onderzoek plaats naar de factoren die bepalend zijn voor de interne doorstroom van het vmbo-groen naar het mbo-groen. De publicatie kunt u vinden via de link hiernaast.