Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek

7-8-2018
VHTO. (z.j). Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Amsterdam: VHTO. Geraadpleegd op 16 juli 2013, van http://www.vhto.nl/
Deze website is bedoeld voor docenten (techniek), mentoren, decanen, loopbaanoriëntatiebegeleiders en beleidsmakers in het beroepsonderwijs. VHTO, het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, zet zich in om de participatie van meisjes en vrouwen aan de wereld van bètawetenschappen, techniek en ict te vergroten. Ook spant VHTO zich in om vrouwen op de arbeidsmarkt in deze branches te behouden. De activiteiten die VHTO voor het onderwijs verzorgt, richten zich op: verbetering van de aansluiting van het bèta/technische onderwijs op de kennis en interesse van meisjes in het primair en het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo); kwaliteitsverbetering en vergroting van de aantrekkelijkheid van het (middelbaar en hoger) technisch onderwijs door de implementatie van leerstijlen, activerende onderwijsvormen en gender inclusive curricula; ondersteuning van het emancipatiebeleid van de onderwijsinstellingen door kwantitatieve managementinformatie, onderzoek en stafsupport.