Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Aansluiting
 • Beleid
 • Curriculum
 • Schoolbeleid
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Leerroutes vmbo-mbo, nieuwe experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

11-4-2016
SLO. (z.j.). Leerroutes vmbo-mbo, nieuwe experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Enschede: SLO. Geraadpleegd op 25 februari 2014, van https://instrumenten.slo.nl/leerroutes/Paginas/default.aspx
Dit instrument is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de vormgeving van een vakmanschaproute of technologieroute. Om samenwerkingsverbanden te helpen bij de aanvraag en de verdere ontwikkeling van deze leerroutes heeft SLO een vragenlijst ontwikkeld. Alle antwoorden op deze vragen vormen gezamenlijk het leerplankader en worden weergegeven in de vorm van een rapportage. Vanuit de rapportage wordt u doorverwezen naar adviezen en voorbeelden voor een verdere invulling. Dit geheel helpt het samenwerkingsverband vervolgens om:
 • een aanvraagformulier 'experimenteerstatus' in te vullen;
 • gemeenschappelijke afspraken vast te leggen;
 • kaders te bieden aan ontwikkel-, opleidings- of docententeams.
De experimenten vakmanschaproute en technologieroute komen voort uit de ervaringen met de VM2-experimenten. De Vakmanschaproute wordt ingericht voor leerlingen van de bb en de kb en leidt tot een diploma van een basisberoepsopleiding (mbo-2) voor zowel bol als bbl.
De Technologieroute wordt vooral ingericht voor leerlingen van de gl en de tl en leidt tot een diploma van een middenkaderopleiding (mbo-4).