Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Mbo
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Curriculum
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Samenhang
 • Beleid
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Lehrpläne: Berufsschulen

11-8-2015
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur. (n.d.). Lehrpläne: Berufsschulen. Geraadpleegd op 24 juli 2013, van
http://www.abc.berufsbildendeschulen.at/de/download.asp?id=7&theme=Lehrpl%E4ne%3A+Berufsschulen
 
Deze website is interessant voor docenten en schoolleiders in het vmbo en voor lerarenopleiders, materiaal- en curriculumontwikkelaars. Het vierde leerjaar van het vmbo komt overeen met het eerste leerjaar van de Oostenrijkse Berufsschule. In het beroepsbegeleidend onderwijs (duaal systeem) zorgt de Berufsschule voor de overdracht van theoretische kennis, die de opleiding in het bedrijf ondersteunt en verdiept en de algemene vorming verbreedt.