Sector
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Vo
Leerplankundig thema
  • Talentontwikkeling
  • Opbrengstgericht werken
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
  • Omgaan met verschillen

Maatwerk Voor Latente Talenten? Uitblinken op alle niveaus

Sligte, H., Bulterman-Bos, J., & Huizingen, M. (2009). Maatwerk Voor Latente Talenten? Uitblinken op alle niveaus. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.

Deze rapportage is interessant voor ouders, docenten, ontwikkelaars, lob-begeleiders en coaches die betrokken zijn bij het (voorbereidend) beroepsonderwijs. Het bevat de uitkomsten van het onderzoek dat het SCO-Kohnstamm Instituut heeft verricht in het kader van de beleidsprioriteit ‘Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen’. De nadruk is gelegd op cognitief talent van leerlingen op alle niveaus. Uitgangspunt voor het onderzoek was het standpunt van het ministerie dat de ‘lat hoger gelegd kan worden in het Nederlandse voortgezet onderwijs’. Een van de belangrijkste conclusies: de kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de kwaliteit van pedagogisch-didactische relaties. Leraren die in staat zijn om kwalitatief hoogwaardige relaties te leggen, zullen er met meer tijd en aandacht meer bij leerlingen uit kunnen halen. De talenten van de leerling worden beter ontwikkeld wanneer het onderwijs betekenisvol is en de leerling uitdaagt om creatief te zijn.