Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Basisonderwijs
  • Mbo
  • Hbo
  • Vmbo
  • Wo

Nationaal Techniekpact 2020, één jaar na ondertekening

Techniekpact. (2014). Nationaal Techniekpact 2020, één jaar na ondertekening. Den Haag: Techniekpact/Ministerie van Economische Zaken.
Met het doel om meer slimme en vakbekwame technici te behouden en op te leiden is er op 13 mei 2013 het Techniekpact gesloten. Het Researchcentrum voor onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) ziet nog steeds knelpunten in de personeelsvoorziening voor werkgevers voor een aantal technische opleidingen en bepaalde technische sectoren in een aantal regio's. Circa 55 procent van de werkgevers in de techniek en industrie verwacht knelpunten in de personeelsvoorziening. Bovendien moet Nederland voorp blijven lopen in technologische ontwikkelingen. Anders kunnen we belangrijke maatschappelijke vraagstukken, nu en in de toekomst, niet oplossen. Slimme en vakbekwame technici zijn daarvoor hard nodig.
De urgentie van het Techniekpact is een jaar na de start daarom onverminderd groot. Er is nog veel werk te doen. Deze rapportage geeft aan welke winstpunten er in 1 jaar na ondertekening al zijn behaald. En het geeft tevens aan waar de ambities voor komende jaren liggen.