Sector
 • Vmbo
 • Mbo
 • Hbo
Vakgebied
 • Techniek
Vakinhoud
 • Bouwen, wonen en interieur
 • Maritiem en techniek
 • Media, vormgeving en ICT
 • Mobiliteit en transport
 • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
 • Curriculum

Samenvatting Nationaal Techniekpact 2020

27-2-2018
Techniekpact. (2014). Nationaal Techniekpact 2020, één jaar na ondertekening. Den Haag: Techniekpact/Ministerie van Economische Zaken.
Het techniekpact heeft als doel meer slimme en vakbekwame technici te behouden en op te leiden.
De urgentie hiervan is in 2014 nog steeds onverminderd groot:
 • wachtlijsten van scholen in het vo die geen ondersteuning kunnen krijgen van het bedrijfsleven;
 • scholen in het vmbo die moeite hebben hun techniekopleidingen rendabel te houden;
 • te weinig meisjes die kiezen voor een technische opleiding in het vmbo en mbo;
 • onvoldoende bètatechnische en wiskundedocenten en -studenten in de lerarenopleidingen;
 • vacatures in technische- en topsectoren met tegelijk een gebrek aan voldoende en goede leerwerkbanen en stages voor het mbo;
 • te weinig schoolverlaters met een technisch diploma, in het bijzonder vrouwen, stromen door naar een technnisch beroep.
Er is nog veel werk te doen voor onderwijsinstellingen en bedrijven. Deze rapportage geeft aan welke winstpunten er in 1 jaar na ondertekening al zijn behaald. En het geeft tevens aan waar de ambities voor komende jaren liggen.