Sector
  • Vmbo
  • Mbo
  • Hbo
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Professionalisering

Nationaal Techniekpact 2020

9-6-2015
Techniekpact. (2013). Nationaal techniekpact 2020. Den Haag: Techniekpact. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van http://www.techniekpact.nl/
Deze website is onder andere bedoeld voor mentoren, loopbaanoriƫntatiebegeleiders en decanen in de sector techniek van het beroepsonderwijs. Het kabinet heeft in 2013 samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemersorganisaties het Techniekpact gesloten. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen langs drie actielijnen: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding; meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan; mensen die werken in de techniek blijven behouden voor de techniek.
Contactpersoon