Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Techniek N&T
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Buitenschools leren
 • Aansluiting

On Stage: loopbaanleren in het vmbo

2-7-2015
Kieft, M., Donker, A., Walraven, M., & Gramberg, P. (2012). On Stage: loopbaanleren in het vmbo. Utrecht: Oberon.
Dit onderzoeksverslag is van belang voor mentoren, loopbaanoriëntatiebegeleiders en decanen in de sector techniek van het beroepsonderwijs. On Stage is een project dat bijdraagt aan de loopbaanoriëntatie en –begeleiding in het vmbo. Het doel van On Stage is door persoonlijke contacten te leggen tussen vmbo-leerlingen en beroepsbeoefenaren, leerlingen beter te begeleiden bij hun school- en beroepskeuze. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er bij leerlingen gemiddeld genomen geen verschillen bestaan tussen loopbaancompetenties aan het begin van het schooljaar (voor On Stage) en aan het einde van het schooljaar (na On Stage). Toch wil dat niet zeggen dat geen enkele leerling zich heeft ontwikkeld op de loopbaancompetenties. Nog een conclusie: het succes van On Stage hangt voor een belangrijk deel af van de inzet van de mentor.