Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Mbo
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Onderwijsnetwerken met resultaat. Naar effectieve netwerken in het onderwijs?

Schoonhoven, R. van, Leenheer P., & Keijzer, M. (2012). Onderwijsnetwerken met resultaat. Naar effectieve netwerken in het onderwijs? Den Bosch/Utrecht: ecbo.
Deze publicatie is van belang voor schoolleiders in het vmbo en mbo. De studie zet de relevante literatuur over onderwijsnetwerken op een rij. Samenwerking tussen scholen maakt voor leerlingen de overstap van vmbo naar mbo eenvoudiger. De lesstof sluit dan beter aan en het vervolgonderwijs weet meer over de leerling. Samenwerken bevordert zo een doorlopende leerlijn over de grenzen van één onderwijsinstelling. Om samen met andere instellingen schooloverstijgende doelen te halen, participeren veel scholen in netwerken, in regionaal verband of over de grens van hun onderwijssector heen. De overheid heeft samenwerking in netwerken de afgelopen jaren gestimuleerd. Deze studie geeft antwoord op de vraag of het ook werkt? Wat maakt samenwerking in onderwijsnetwerken effectief? En werkt het bereikte resultaat ook door in de school zelf?