Sector
  • Vmbo
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Onderwijsnetwerken met resultaat. Naar effectieve netwerken in het onderwijs?

27-2-2018
Schoonhoven, R. van, Leenheer P., & Keijzer, M. (2012). Onderwijsnetwerken met resultaat. Naar effectieve netwerken in het onderwijs? Den Bosch/Utrecht: ecbo.
Samenwerking tussen scholen maakt voor leerlingen de overstap van vmbo naar mbo eenvoudiger. De lesstof sluit dan beter aan en het vervolgonderwijs weet meer over de leerling. Samenwerken bevordert zo een doorlopende leerlijn over de grenzen van één onderwijsinstelling. Om samen met andere instellingen schooloverstijgende doelen te halen, participeren veel scholen in netwerken, in regionaal verband of over de grens van hun onderwijssector heen. De overheid heeft samenwerking in netwerken de afgelopen jaren gestimuleerd.
De vraag is of het ook werkt? Wat maakt samenwerking in onderwijsnetwerken effectief? En werkt het bereikte resultaat ook door in de school zelf? Schoolleiders in het vmbo en mbo kunnen de antwoorden op deze vragen vinden in deze publicatie.