Sector
  • Alle onderwijstypen
Leerplankundig thema
  • Onderzoek / Evaluatie
Trefwoorden
  • Trends

Trends in Beeld 2013

4-1-2016
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. (2013). Trends in Beeld 2013. Geraadpleegd op 2 december 2014, van http://www.trendsinbeeld.minocw.nl

In Trends in Beeld vindt u de kwaliteit en prestaties van de Nederlandse onderwijs-, cultuur- en wetenschapsstelsels in woord, beeld en cijfers.

Hiermee monitort het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de doelen uit de beleidsagenda en worden de beleidsartikelen uit de begroting onderbouwd met meetbare gegevens over toerusting en prestaties.

Onder 'Verantwoord begroten' monitort OCW de kwantitatieve voortgang van verschillende ingezette beleidsinstrumenten, waaronder de Lerarenagenda en de sectorakkoorden in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. De internationale positie van het Nederlandse onderwijs- en wetenschapstelsel wordt gevolgd onder 'Internationaal'.