Sector
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Aansluiting
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012

Bouwmans, M., Schoonhoven, R. van, & Heijnens, D. (2012). Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar 2011-2012. Den Bosch/Utrecht: ecbo.
'Op weg naar succes' is de eindrapportage van de VM2-experimenten van het schooljaar 2011 - 2012.
In de periode tot 2017 experimenteren verschillende scholen met een VM2-traject. De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking vmbo-mbo en de daaruit voortvloeiende ge├»ntegreerde leeraanpak - die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) - voortijdig schoolverlaten (vsv) wordt gereduceerd. Vanaf de start van het VM2-project in 2008 verschijnt jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. De ervaringen en leeropbrengsten met de VM2-experimenten worden benut bij de inrichting van de experimenten met de vakmanschaproute en technologieroute.