Sector
 • Vmbo
 • Havo
 • Vwo
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
 • Schoolbeleid
 • Beleid
 • Curriculum

Opwaarts, mars! Een verklarende analyse van (verwachte) ontwikkelingen in de deelname aan het vmbo en het vo

30-6-2015
Eck, E. van, Voncken E., Glaudé, M., & Roeleveld, J. (2013). Opwaarts, mars! Een verklarende analyse van (verwachte) ontwikkelingen in de deelname aan het vmbo en het vo. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
Deze publicatie is interessant voor schoolleiders en bestuurders in het beroepsonderwijs in het bijzonder en het gehele onderwijs in het algemeen. De daling in de beroepsgerichte leerwegen is niet het gevolg van een demografische daling, maar van een opwaartse beweging naar de hogere niveaus in het onderwijs, zowel binnen het vmbo als in het gehele voortgezet onderwijs. De beroepsgerichte leerwegen raken (potentiële) leerlingen kwijt aan bovengelegen niveaus. Het onderzoek gaat in op vragen als: wat zijn daar de oorzaken van, wat zijn gevolgen en hoe plausibel is het dat die trend, ook tegen de achtergrond van beleidsveranderingen, in dit tempo doorzet? Ontwikkelingen die de opwaartse trend kunnen belemmeren, zijn strengere toelatingseisen door de aandacht in het toezichtskader voor rendement, het aanscherpen exameneisen en de drempels die referentieniveaus voor taal en rekenen kunnen opwerpen, het beperken van de drempelloze instroom in het mbo, het terugdringen van stapelen in het mbo, het verkorten van de niveau-4-opleidingen in het mbo, het beperken van doorstroommogelijkheden van mbo naar hbo en nadruk op macrodoelmatigheid.