Sector
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
Vakspecifiek thema
  • Stage
  • Loopbaanoriëntatie en –begeleiding

Oriënteren in de praktijk. De vmbo Carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB

7-8-2018
Jansma, N., & Hilten, J. van. (2009). Oriënteren in de praktijk. De vmbo Carrousel binnen een leerroute praktijknabije LOB. Enschede: SLO.
Deze publicatie is bedoeld voor decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het vmbo. In de vmbo Carrousel worden scholen en leerlingen via een centrale organisatie in contact gebracht met bedrijven en instellingen. In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan voor de onderwijskundige inbedding van de carrousel in het LOB-programma. Een van de aanbevelingen is de fasering van de leerroute meer tot uiting te laten komen en meer vraaggestuurd te werken. Naarmate leerlingen meer op maat bediend kunnen worden, zullen de motivatie en het plezier bij zowel de leerlingen als de ontvangende partijen groeien, wat ook voor de docenten beter werkt.