Sector
  • Vmbo bovenbouw
Leerplankundig thema
  • Beleid
  • Curriculum

Pilot stimuleringsinitiatief vmbo economische dienstverlening

27-2-2018
Tubbing, M., Graaf, C. van den, & Partners, projectleider. (2011). Pilot stimuleringsinitiatief vmbo economische dienstverlening. Ede: Stichting Platform VMBO Economie.
Begin 2009 constateerden OCW en het Platform Vmbo Sector Economie dat er iets moest gebeuren in die sector. Leerlingen kiezen de sector economie vaak als ze niet weten wat ze willen. Het leerlingenaantal daalt. De inhoud van de opleidingen en de arbeidsmarkt sluiten niet goed op elkaar aan. In het mbo switchen leerlingen regelmatig of vallen uit, omdat ze een onduidelijk beroepsbeeld hebben. Bovendien kennen docenten die in de sector werken, de arbeidsmarkt onvoldoende en zijn zij weinig innovatief.

In de brochure kunnen schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers in het vmbo-veld meer lezen over de belangrijkste resultaten van dit leernetwerk en voorbeelden uit de pilotscholen.