Sector
 • Vmbo onderbouw
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Professionalisering
 • Aansluiting VMBO-MBO
 • Leraren
 • Beleid
 • Schoolbeleid
 • Aansluiting
Vakspecifiek thema
 • Stage

Pilot stimuleringsinitiatief vmbo economische dienstverlening

30-6-2015
Tubbing, M., Graaf, C. van den, & Partners, projectleider. (2011). Pilot stimuleringsinitiatief vmbo economische dienstverlening. Ede: Stichting Platform VMBO Economie.
Deze publicatie is interessant voor schoolleiders, bestuurders en beleidsmakers in het vmbo-veld. De brochure vat de belangrijkste resultaten van de pilot ‘De Balans opgemaakt’ samen en geeft voorbeelden uit de pilotscholen. Begin 2009 constateerden OCW en het Platform Vmbo Sector Economie dat er iets moest gebeuren in die sector. Leerlingen kiezen de sector economie vaak als ze niet weten wat ze willen. Het leerlingenaantal daalt. De inhoud van de opleidingen en de arbeidsmarkt sluiten niet goed op elkaar aan. In het mbo switchen leerlingen regelmatig of vallen uit, omdat ze een onduidelijk beroepsbeeld hebben. Bovendien kennen docenten die in de sector werken, de arbeidsmarkt onvoldoende en zijn zij weinig innovatief. De producten van de pilotscholen zijn te downloaden op de website van Stichting Platform VMBO Economie: www.platformeconomie.nl (geraadpleegd op 15 juli 2013).