Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Vakinhoud
  • Sport, dienstverlening en veiligheid
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Sport, Dienstverlening en Veiligheid

14-5-2018
Platform SDV. (2013). Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV). Geraadpleegd op 11 juli 2013, van www.platform-sdv.nl
Deze website is bedoeld voor scholen die het intersectorale programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid aanbieden. SDV is een opleiding in leerjaar 3 en 4 van het vmbo. Het intersectorale vmbo-programma bevat onderdelen uit de sectoren Zorg & Welzijn en Economie. Het belangrijkst is echter het beroepsgerichte programma Sport, Dienstverlening en Veiligheid. De bindende factor in de opleiding is de fysieke component die in alle onderdelen van de opleiding is terug te vinden. Het Platform SDV werkt samen met andere platforms vmbo binnen Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten. Op de website is onder meer lesmateriaal te vinden.