Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakinhoud
  • Dienstverlening en producten
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Dienstverlening en Producten

14-5-2018
Platform vmbo Dienstverlening en Producten. (2017). Geraadpleegd op 11 juli 2013, van http://platformdenp.nl/
Deze website is bedoeld voor docenten werkzaam in brede, oriënterende opleidingen in het vmbo. Het Platform streeft naar het creëren van ruimte waarbinnen scholen schoolspecifieke en op de regio gerichte intersectorale programma’s kunnen ontwikkelen. Zo kunnen leerlingen zich goed voorbereiden op hun loopbaankeuze/vervolgonderwijs. Het platform werkt samen met andere platforms vmbo en Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten.