Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
  • Landbouw
Vakinhoud
  • Groen
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Groen

14-5-2018
Vereniging Buitengewoon Groen. (2013). Platform Vmbo Groen. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van http://vbgscholen.nl/category/platform-vmbo-groen/
Deze website is bedoeld voor docenten op scholengemeenschappen met een afdeling groen. Deze vallen, in tegenstelling tot de AOC's, onder het ministerie van OCW en hebben zich verenigd in de Vereniging Buitengewoon Groen. Onderdeel van deze vereniging is het Platform Groen. Het Platform Groen maakt deel uit van Stichting Platforms VMBO (SPV). Via het secretariaat van de vereniging is voor de leden alle relevante informatie met betrekking tot groen VMBO onderwijs opvraagbaar. Over specifieke onderwerpen organiseert de VBG studiebijeenkomsten en jaarlijks een landelijke studiedag en een (buitenlandse) excursie voor haar leden.