Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Bouwen, wonen en interieur
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur

19-4-2018
Platform vmbo bouwen wonen en interieur. (2013). Platform vmbo Bouwen Wonen en Interieur. Geraadpleegd op 11 juli 2014, van www.vmbo-bwi.nl 
Deze website is bedoeld voor docenten van scholen met een afdeling bouwtechniek. Het Platform vmbo Bouw Wonen Interieur heeft als doel de positie van de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur in het vmbo te versterken en de kwaliteit van het bouwtechniekonderwijs wezenlijk te verbeteren. Het platform werkt samen met andere platforms vmbo in Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten.