Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
  • Techniek
Vakinhoud
  • Mobiliteit en transport
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Mobiliteit en Transport

11-4-2018
Platform vmbo Mobiliteit. (2013). Platform vmbo Mobiliteit en Transport. Geraadpleegd op 11 oktober 2013, van http://www.platformmobiliteitentransport.nl
Deze website is bedoeld voor vmbo-scholen met een afdeling binnen de gehele breedte van de Mobiliteits- en transportbranche. Het Platform vmbo Mobiliteit en Transport heeft als doel belangenbehartiging, ondersteunen en initiëren van innovatieve ontwikkelingen voor afdelingen vmbo mobiliteit (voertuigentechniek) en/of transport. Het platform werkt samen met andere platforms vmbo binnen Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten.