Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakinhoud
  • Produceren, installeren en energie
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform Produceren, Installeren en Energie

12-10-2017
Platform vmbo PIE. (2009). Platform vmbo PIE. Produceren, Installeren Energie. Geraadpleegd op 12 oktober 2017, van www.platform-pie.nl
Platform PIE is een netwerkorganisatie met een belangrijk hoofddoel: samen met de docent zorgen voor inspirerend beroepsonderwijs in de techniek.

Voor docenten, door docenten

Dat is de basis van waaruit Platform PIE vertrekt. Dit platform schakelt tussen docenten en kennisnetwerken, tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven en tussen onderwijsinstellingen en vele andere betrokkenen. Zo werkt het platform samen met ander platforms vmbo binnen de Stichting Platforms VMBO (SPV).