Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Zorg en Welzijn
Vakinhoud
  • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Zorg & Welzijn

9-6-2015
Platform VMBO Zorg & Welzijn. (2013). Platform VMBO Zorg & Welzijn. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van www.platformzorgenwelzijn.nl
Deze website is bedoeld voor vmbo-scholen met een afdeling Verzorging en/of Zorg & Welzijn. Het Platform VMBO Zorg & Welzijn heeft als doel het bevorderen van goed onderwijs op vmbo-scholen waar het de beroepsgerichte programma's in de sector Zorg & Welzijn betreft. Het platform werkt samen met andere platforms vmbo binnen Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten.