Sector
  • Vmbo onderbouw
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Praktische vaardigheden

Praktijk in de onderbouw van het vmbo

7-8-2018
Haverkamp, M., Hilten, J. van, & Rooijen, J. van. (2010). Praktijk in de onderbouw van het vmbo. Enschede: SLO.
Deze publicatie is gericht op docenten in de onderbouw van het vmbo en biedt steun bij het ontwikkelen van praktijkgerichte leerlijnen waarmee zij een meer praktische invulling aan de lessen kunnen geven. In scholen zijn veelal genoeg opdrachten voorhanden, wat echter vaak ontbreekt, is een ordening. Deze publicatie biedt daarom ordening in de opdrachtenreeks, waarmee door een 'dashboard' opdrachten gelabeld kunnen worden. Uitgangspunt hierbij zijn de praktijkgerichte leerlijnen. Elke leerlijn wordt verdeeld in een inhoudslijn (waar gaat het over), een onderwijslijn (wat doet de docent) en een lijn van de lerende (wat doet de leerling). Ook wordt ingegaan op een aantal verschillende opdrachtvormen. De combinatie opdrachtvorm en de bijbehorende leerlijnen geven een ordening die een docent in staat stelt om voor een individuele leerling een opdracht te kiezen die past in zijn of haar ontwikkeling. Het ordeningssysteem kan daarbij ook gebruikt worden als een portfolio om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen.