Sector
  • Arbeidsmarkt
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Landelijk beleid
  • Curriculumtheorie
  • Beleid
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Prosperity for all in the global economy - world class skills. Final Report

7-8-2018
Leitch, S. (2006). Leitch Review of Skills. Prosperity for all in the global economy - world class skills. Final Report. Norwich: TSO.
Dit rapport is van belang voor schoolleiders, materiaalontwikkelaars, curriculumontwikkelaars en beleidsmakers. De Britse overheid heeft de voorzitter van de National Employment Panel gevraagd een onderzoek in te stellen naar de 'skills mix' voor de Engelse samenleving tot 2020. Het rapport stelt een radicale 'skills'-wijziging voor en omschrift duidelijke basis-, intermediaire en hogere 'skills'. Hoewel in de studie de nadruk ligt op 'skills' voor volwassenen, spreekt het rapport zijn bezorgdheid uit over de leeftijdsgroep van 14 - 19 jaar en doet voorstellen voor actie voor die leeftijdsgroep. Hoewel er verbetering zichtbaar is, moet er nog veel gebeuren om er zeker van te zijn dat jonge mensen de school verlaten met de vaardigheden die ze op de arbeidsmarkt nodig hebben.