Sector
Praktijkonderwijs;Vmbo;So/Vso
Vakgebied
Beroepsgerichte vakken
Vakinhoud
Leerplankundig thema
Landelijk beleid
Vakspecifiek thema

Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015

2017-09-26T13:38:26Z

​Haandrikman, M., Uffelen, R. van, & Jansma, N. (2016). Beroepsgerichte vakken: vakspecifieke trendanalyse 2015. Enschede: SLO.

Doel van deze trendanalyse is het in kaart brengen van het beoogde, uitgevoerde en gerealiseerde curriculum en van ontwikkelingen binnen de beroepsgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso. Het gaat om een overzicht van de meest relevante ontwikkelingen die zich (naar verwachting gaan) voordoen in beleid, (onderwijs)praktijk, maatschappij en wetenschap. Daarbij wordt de vraag beantwoord wat de mogelijke consequenties van deze veranderingen zijn voor het curriculum van de beroepsgerichte vakken.
Contactpersoon