Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Mbo
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Landbouw
Leerplankundig thema
  • Samenhang
  • Vakintegratie
  • Vakdidactiek

RekenGroen: Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen

18-8-2015
Freudenthal Instituut, Ontwikkel centrum & AOC Raad. (2013). RekenGroen: Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen. Geraadpleegd op 12 augustus 2013, van http://www.rekengroen.nl/
Deze website is gericht op docenten wiskunde/rekenen in het agrarisch beroepsonderwijs. Zij vinden hier praktijkgerichte lesmodulen rekenen op 2F-niveau in de context van het agrarïsch beroepsonderwijs. Ook is het mogelijk dat medewerkers van RekenGroen ondersteuning bieden bij het (verder) vormgeven van rekenbeleid. Het RekenGroen materiaal kan daarmee een plek krijgen binnen het rekenbeleid, maar het kan ook met andere materialen, eventueel nog te ontwikkelen of te arrangeren materialen (daar is ook budget voor). Dit vervolgproject sluit aan op de positiebepaling en richtingbepaling die individuele scholen op het gebied van rekenen hebben vastgesteld (of aan het vaststellen zijn). Deze ondersteuning wordt op maat aangeboden.