Sector
  • Vo
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Aansluiting
  • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Samenwerken aan VM2: Eindrapportage schooljaar 2010-2011

30-7-2015
Schoonhoven,. van, Heijnens, D. , Bouwmans, M., & m.m.v. Weijers, E. (2011). Samenwerken aan VM2: Eindrapportage schooljaar 2010-2011. Den Bosch/Utrecht: ecbo.
 
Dit rapport is gericht op schoolleiders, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs en voor beleidsmakers en curriculumontwikkelaars.' Het betreft de eindrapportage van de VM2-experimenten van het schooljaar 2010 - 2011. In de periode tot 2017 experimenteren verschillende scholen met een VM2-traject. De kern van het VM2-experiment, waarin vbmo- en mbo-instellingen samenwerken aan een doorlopende leerlijn vmbo-mbo, is: één locatie, één docententeam, één pedagogisch-didactische aanpak. De achterliggende gedachte is dat door de samenwerking vmbo-mbo en de daaruit voortvloeiende geïntegreerde leeraanpak - die moet leiden tot een startkwalificatie (mbo niveau 2) - voortijdig schoolverlaten (vsv) wordt gereduceerd. Vanaf de start van het VM2-project in 2008 verschijnen jaarlijks een tussenrapportage en een eindrapportage over het voorgaande schooljaar. De ervaringen en leeropbrengsten met de VM2-experimenten worden benut bij de inrichting van de experimenten met de vakmanschaproute en technologieroute.