Sector
 • Vmbo
 • Praktijkonderwijs
 • Vo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw kb
Vakgebied
 • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
 • Aansluiting PO-VO
 • Doorlopende leerlijnen en samenhang
 • Aansluiting
 • Doorlopende leerlijnen
Vakspecifiek thema
 • Regionale samenwerking

Samenwerken in de keten. Verslag van de werkconferentie voor vmbo en praktijkonderwijs

Het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en Actis. (2012). Samenwerken in de keten. Verslag van de werkconferentie voor vmbo en praktijkonderwijs. Den Bosch/Utrecht en Rotterdam: Het landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) en Actis. Geraadpleegd op 22 juli 2013, van http://www.ecbo.nl/smartsite.dws?ch=ECB&id=4131
Dit document is interessant voor vertegenwoordigers van scholen voor praktijkonderwijs en vmbo-scholen. Het verslag geeft een samenvatting van een werkconferentie rond het thema ‘samenwerking in de keten’ in mei 2012. Deze werkconferentie vond plaats onder de vlag van het Bèta Excellent-programma. In dit programma hebben 250 scholen in het voortgezet onderwijs (schooljaar 2011-2012), samen met experts en het programmateam gewerkt, om kennis en kunde op te doen over de landelijke beleidsthema's. Uitgangspunt van het programma Bèta Excellent is dat elke school twee geslaagde aanpakken, 'lessons learned' of bewezen strategieën (de zogenoemde 'bouwstenen') verder ontwikkelt en overdraagbaar maakt naar andere scholen. De ontwikkeling is begeleid door leden van de expertcommissie en partnerorganisaties. De tijdens de werkconferentie besproken onderwerpen zijn: vraag en aanbod rond de keten; samenwerking met bedrijven; Singelland: samenwerking vmbo-mbo; De Baander: samenwerking tussen praktijkonderwijs en ROC/bedrijfsleven; De Meerwaarde: samenwerking met havo, mbo en bedrijfsleven; Burgemeester Harmsma School: samenwerking vmbo-mbo-hbo.; Burgemeester Harmsma School: samenwerking po-vo; Stad en Esch: doorlopende leerlijn techniek vmbo-mbo; Ichtus College: doorlopende leerlijn techniek po-mbo.