Sector
 • Vo
 • Vso
 • So/Vso
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Leerplankundig thema
 • Talentontwikkeling
 • Opbrengstgericht werken
 • Differentiatie
 • Omgaan met verschillen
 • Vakvernieuwing & vakdidactiek

School aan Zet. Van goed naar beter met School aan Zet

School aan Zet. (2012). School aan Zet. Van goed naar beter met School aan Zet. Geraadpleegd op 26 september 2013, van http://www.schoolaanzet.nl/voortgezet-onderwijs/

Deze website is relevant voor docenten beroepsgerichte vakken in het voortgezet onderwijs. Het programma School aan Zet helpt scholen door middel van praktische informatie en hulpmiddelen de plannen uit het Actieplan Beter presteren waar te maken. Op de website zijn goede voorbeelden, instrumenten en kennis voor het voortgezet onderwijs te vinden. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs zijn zes thema's (onderverdeeld in twee basisthema's en vier verdiepende thema's) gekozen. Opbrengstgericht werken en HRM/Lerende organisatie zijn de twee basisthema’s. Voor het voortgezet onderwijs is een ontwikkelmodel met vijf ontwikkelaspecten beschikbaar: Goede koers, goede start, goede feedback, goede ontwikkeling en goede differentiatie.