Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Toetsing
 • Examens
 • Toetsing en examens
 • Kwaliteitsborging schoolexamens

Schoolexamens vmbo. Grip krijgen op kwaliteit

16-7-2015
Pennewaard, L., Hendriks, J., & Rooijen, J. van. (2011). Schoolexamens vmbo. Grip krijgen op kwaliteit. Enschede: SLO.
De publicatie geeft scholen een handreiking hoe de verbetering van de kwaliteit van het schoolexamen op een praktische wijze uitgevoerd kan worden. Werken aan de kwaliteit van het schoolexamen en de toetsing is een wederkerende activiteit en vraagt een systematische aanpak. Het terugkerende karakter van kwaliteitsverbetering komt tot uitdrukking in de zes fasen van de toetscyclus. Elke fase is uitgewerkt in essentiƫle onderwerpen en elk onderwerp is geconcretiseerd in checkpunten.