Sector
 • Vmbo bovenbouw
 • Vo
 • Vmbo
 • Vmbo bovenbouw gl
 • Vmbo bovenbouw kb
 • Vmbo bovenbouw tl
Vakgebied
 • Intersectoraal
 • Landbouw
 • Techniek N&T
 • Zorg en Welzijn
Leerplankundig thema
 • Schoolexamen
 • Kwaliteitsborging schoolexamens
 • Examens
 • Toetsing en examens

Schoolexamens vmbo. Portretten van zes schoolexamens

Rooijen, J. van, Pennewaard, L., & Hendriks. J. (2011). Schoolexamens vmbo. Portretten van zes schoolexamens. Enschede: SLO.
Deze handreiking is bedoeld voor vmbo-scholen. Het schoolexamen neemt in het vmbo een belangrijke plaats in bij de examinering. De vmbo-scholen vinden het belangrijk dat zij de inhoud en de kwaliteit van het schoolexamen goed op orde hebben en houden. Daarmee brengen de scholen tot uitdrukking dat zij grote betekenis toekennen aan de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in hun schoolexamens. Deze handreiking laat aan de hand van zes portretten van schoolexamens zien hoe scholen vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende accenten werken aan de verbetering van hun schoolexamens.