Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen
  • Kwaliteitsborging schoolexamens

Schoolexamens vmbo. Portretten van zes schoolexamens

27-2-2018
Rooijen, J. van, Pennewaard, L., & Hendriks. J. (2011). Schoolexamens vmbo. Portretten van zes schoolexamens. Enschede: SLO.
Deze handreiking laat aan de hand van zes portretten van schoolexamens zien hoe scholen vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende accenten werken aan de verbetering van hun schoolexamens. Alhoewel in de publicatie wordt gesproken over de oude examenprogramma's, zijn de besproken checklists nog steeds bruikbaar.