Sector
  • Vmbo
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Talentontwikkeling

Schoolportretten talentontwikkeling vmbo

4-1-2016
De schoolportretten laten zien op welke wijze vmbo-scholen vorm geven aan talentontwikkeling: Op welke wijze zorgen zij voor inbedding en continu├»teit van het programma? Hoe volgen zij de leerlingen en welke tips hebben zij voor beginnende scholen? Aan de hand van dergelijke vragen is een aantal Vmbo-scholen geportretteerd. De portretten zijn gemaakt op basis van gesprekken met schoolleiders, leraren en/of leerlingen. Een aantal van deze schoolportretten bevat voorbeelden van een meer praktijk/beroepsgerichte invulling van de theoretische leerweg. De schoolportretten dienen als inspiratie voor scholen die aan de slag willen met talentontwikkeling op het vmbo.