Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
  • Economie
Vakinhoud
  • Economie en ondernemen
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Economie en Ondernemen

14-5-2018
Platform VMBO Economie. (2009). Stichting Platform VMBO Economie. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van www.platformeconomie.nl/
Deze website is bedoeld voor vmbo-scholen met een afdeling in de sector Economie. De Stichting Platform VMBO Economie is een samenwerkingsverband van deze scholen. Het platform heeft onder andere als doel het bevorderen van de onderlinge communicatie en samenwerking tussen scholen. Het platform werkt samen met andere platforms vmbo binnen Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten. Op de websites zijn onder meer examens en de producten van de pilotscholen vmbo Economische dienstverlening te downloaden.