Sector
  • Vmbo bovenbouw
Vakgebied
  • Alle beroepsgerichte sectoren
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Stichting Platforms VMBO (SPV)

27-2-2018
Stichting Platforms VMBO (SPV). (2013). Stichting Platforms VMBO (SPV). Geraadpleegd op 27 februari 2018 van http://www.platformsvmbo.nl/

Stichting Platforms VMBO (SPV)

SPV is het samenwerkingsverband tussen de tien platforms beroepsvoorbereidende en beroepsoriënterende programma's in het vmbo. Elk beroepsgericht programma kent een eigen platform. In SPV hebben zij hun krachten gebundeld en vormen zij één vmbo-gezicht en één gesprekspartner voor het vmbo-veld.
 

Wat doet een platform?

Elk platform heeft direct contact met docenten en organiseert, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten en activiteiten met als doel ontwikkelingen in de beroepspraktijk te vertalen naar onderwijs, zodat opleiding en beroep goed op elkaar aansluiten. Een platform vormt daarmee de (inhoudelijke) schakel tussen onderwijs en beroepsopleiding en beroep.