Sector
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw bb
Vakgebied
  • Economie
Vakinhoud
  • Horeca, bakkerij en recreatie
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Platform vmbo

Platform vmbo Horeca, Bakkerij en Recreatie

14-5-2018
VSHO. (2013). Stichting de Vereniging van Scholen met een Horeca-Opleiding. Geraadpleegd op 11 juli 2013, van www.vsho.nl
Deze website is bedoeld voor vmbo- en mbo-scholen met en afdeling horeca. Stichting de Vereniging Scholen met een Horeca-Opleiding is een platform voor deze scholen. Het platform heeft als doel de belangen van het horecaonderwijs gemeenschappelijk te behartigen; het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen scholen met een horeca-opleiding; het bevorderen van de professionaliteit van het horeca-onderwijs en het (laten) organiseren van conferenties, seminars en studiereizen. Het platform werkt samen met andere platforms vmbo binnen Stichting Platforms VMBO (SPV). De platforms hebben direct contact met docenten en organiseren, elk voor hun eigen docentenachterban, jaarlijks netwerkbijeenkomsten.