Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw kb
Leerplankundig thema
  • Aansluiting VMBO-MBO
  • Doorlopende leerlijnen en samenhang
  • Aansluiting
Vakspecifiek thema
  • Regionale samenwerking

Techniek in de vingers. Kerndocument: De ontwikkelingen op grond van de monitor en audit van het VMBO-Ambitie Programma 2005-2010

30-7-2015
Platform Bèta Techniek. (2010). Techniek in de vingers. Kerndocument: De ontwikkelingen op grond van de monitor en audit  van het VMBO-Ambitie Programma 2005-2010. Den Haag: Platform Bèta Techniek. Geraadpleegd op 17 juli 2013, van http://www.actisadvies.nl/106/portfolio-onderzoek-monitor-vmbo-ambitieprogramma.html
Deze publicatie is van belang voor schoolleiders in het vmbo. In dit laatste generieke auditrapport blikt de auditcommissie VMBO-Ambitie terug op de periode 2005-2010. Het rapport bevat een beschrijving van de waarnemingen van de auditcommissie, de resultaten van de webenquêtes, de schoolverbeterrapportages en de auditverslagen die de scholen in 2010 hebben aangeleverd. Kortom: het rapport kijkt terug op wat er geleerd is, beschrijft de stand van zaken en formuleert aan het slot een aantal aanbevelingen voor de toekomst.